Tony Buổi Sáng là ai? Hãng phân Phượng Tím ở đâu?

Tony Buổi Sáng là ai?…trắng trẻo cao to, đẹp trai và hay khóc… là cái ông nào đó ở dưới miệt vườn Cần Thơ, đẹp trai ngời ngời, thông tuệ uyên bác, nói chuyện thiệt có duyên, ai cũng mê cũng thích. Đây là page … Continue reading Tony Buổi Sáng là ai? Hãng phân Phượng Tím ở đâu?