Thư đòi nợ

You will know my hand Nợ nần dạo này dữ quá, bèn lên kế hoạch đòi nợ. Đầu tiên là chơi phong cách trí thức nhẹ nhàng. Sáng nay, một lá thư đã được fax từ VP Toni như sau: THƯ ĐÒI NỢ Sài Gòn,… 1 phút đọc