Những tháng ngày sinh viên – Tập 1: chuyện năm 2

Năm 2 ĐH, Tony mở mục tuyển dụng của báo Tuổi Trẻ ra coi, thử người ta yêu cầu cái gì để mình rèn luyện cho đúng, hòng ra trường xin được việc làm tốt. Các công ty lớn đều yêu cầu ứng viên có … Continue reading Những tháng ngày sinh viên – Tập 1: chuyện năm 2