Thông báo 25/04/2016

Thông báo mới nhất ngày 20/12/2014: [+] Bổ sung thêm chuyên mục: Học viện làm ăn. [+] Bổ sung chuyên mục: Làm việc với Dượng Tony. [+] Bố trí lại trang chủ một số chuyên mục. * Web site sẽ cập nhật mỗi ngày một… 2 phút đọc

Quỹ Tony Buổi Sáng

1. Tony thích các bạn học giỏi, nhưng ai làm giỏi thì Tony yêu quý. Sau khi cân nhắc, các bạn admin thành lập “Quỹ Hành Động Tony buổi sáng”, giúp khởi nghiệp sản xuất, đặc biệt học sinh trường nghề, ngoài hướng dẫn cách… 5 phút đọc

Tony Buổi Sáng là ai?

Tony Buổi Sáng là ai?…trắng trẻo cao to, đẹp trai và hay khóc… là cái ông nào đó ở dưới miệt vườn Cần Thơ, đẹp trai ngời ngời, thông tuệ uyên bác, nói chuyện thiệt có duyên, ai cũng mê cũng thích. Đây là page… 4 phút đọc