Nếu muốn thoát nghèo?

Trong cuốn “Những bí mật của khối óc triệu phú”, tác giả T. Harv Eker từng nhấn mạnh: “Thành công là một kỹ năng có thể học hỏi được”. Chẳng hạn, nếu bạn muốn trở thành một tay chơi golf cừ khôi, bạn phải học… 7 phút đọc